BBAT

Basic Body Awareness Therapy
Een effectieve fysiotherapeutische interventie om lichaamsbewustzijn aan te scherpen.


Basic Body Awareness Therapy [BBAT] is een ervaring gerichte en wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapeutische behandelmethode met wortels in de holistische en fenomenologische tradities.

BBAT is ontwikkeld op de theorie van beweegtherapeut Jacques Dropsy, die westerse en oosterse behandeltradities combineerde tot een vierdimensionaal perspectief op het menselijk bewegen: fysiek, fysiologisch, psychologisch en existentieel. 

De therapeutische methode is verder ontwikkeld door de Zweedse fysiotherapeute Gertrud Roxendal en de internationale docentengroep (IATBBAT). De therapie stelt zichzelf ten doel door middel van bewuste zelfverkenning en -ervaring de cliënt weer in balans met zichzelf te brengen en lichaamsprocessen te activeren om tot een gezonder beweegpatroon te komen. Dit wordt gezien als een essentiele voorwaarde om tot een gezond en vitaal leven te komen.

Dropsy gaat uit van de theorie dat cliënten klachten ontwikkelen ten gevolge van een drievoudig relatieprobleem. De problemen ontstaan uit drie sterk onderling gerelateerde aspecten: de relatie met jezelf, de fysieke omgeving (tijd, ruimte en zwaartekracht) en andere mensen.

De drie basiselementen in de kwaliteit van bewegen; houding stabiliteitvrije ademhaling en lichaamsbewustzijn, zijn in combinatie met de vier dimensies gebruikt als een educatief pad om op een progressieve wijze te werken naar het optimaliseren en integreren van de fysieke aspecten van het lichaam, de fysiologische 'flow' en vegetatieve 'tuning', de psychologische functies en het zelfbewustzijn in relatie met ons beweeggedrag. 

De gebruikte oefeningen bevatten elementen uit het algemeen dagelijks leven [ADL] en worden liggend, zittend, staand, lopend en eventueel rennend uitgevoerd. Zowel fysieke als psychologische componenten worden door middel van een op ervaring gerichte methode getraind. 

Een verbeterde kwaliteit van ons beweeggedrag wordt bereikt wanneer balans, vrije ademhaling en bewustzijn aanwezig zijn in ons bewegen een eenheid vormen tussen de vier dimensies als een geheel. De mate van lichaamsbewustzijn kan valide en betrouwbaar gemeten worden door middel van de Body Awareness Rating Scale [BARS].

De tot Body Awarenesstherapeut opgeleide fysiotherapeut begeleidt de cliënt in het leren herkennen van zijn of haar talenten en mogelijkheden en helpt de cliënt dit te relateren aan de symptomen van het ervaren gezondheidsprobleem. Dit geeft de cliënt de mogelijkheid het eigen bewegen te (her)ontdekken en de efficiëntie van het dagelijks bewegen te optimaliseren.

BBAT heeft als doel een verhoogd bewustzijn van het lichaam te bereiken en streeft naar een bewust beweegpatroon dat door middel van een optimale spierspanning tot een zo efficiënt mogelijk dagelijks functioneren leidt.

Toegenomen kennis van het eigen lichaam en de bijbehorende lichamelijke reacties versterkt de identiteit van de cliënt en geeft hem/ haar de mogelijkheid beter om te gaan met het dagelijks leven. Dit leidt tot vermindering van pijn, beter om kunnen gaan met emoties, verhoogde energie, in staat zijn grenzen te stellen en toegenomen mogelijkheden om tot bewuste keuzes betreffende eigen gezondheid, vitaliteit en loopbaanontwikkeling te komen.

BBAT is onder andere geschikt voor cliënten met gezondheidsproblemen van het bewegingsapparaat, stress gerelateerde lichamelijke symptomen, vegetatieve en cardio-pulmonale gezondheidsproblematiek.

De methode is niet alleen toegankelijk voor mensen met aspecifieke en/of chronische fysieke en/of psychologische problemen, maar biedt uitstekende mogelijkheden op het gebied van stressmanagement, vitaliteitsmanagement, gezondheidspreventie en persoonlijke ontwikkeling.

BBAT kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

© Jordy den Engelsman 2023                                                                                                       Privacy Statement, click here