Meetinstrumenten


Body Awareness Rating Scale

De Body Awareness Rating Scale – Movement Harmony [BARS-MH] is oorspronkelijk ontwikkeld vanuit het psychiatrische werkveld door Skatteboe, Friis en andere. Het meetinstrument is door Skatteboe en Skjærven verder ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van bewegen van mensen met gezondheidsproblematiek tot topsporters.

De BARS-MH bestaat uit een analyse van twaalf geselecteerde bewegingen, welke uit onderzoek bleek, meest geschikt zijn om pathologie en gezondheid te onderscheiden.
Binnen de bewegingen worden de volgende aspecten beoordeeld:
- de relatie tot grond
- de relatie tot verticale as
- de mate van gecentreerd bewegen
- de mate van lichaamsbewustzijn

De bewegingen zijn representatief voor het algemeen dagelijks bewegen [ADL] en worden liggend, zittend, staand en lopend uitgevoerd.
De BARS-MH beoordeeld de kwaliteit van bewegen vanuit 2 hoeken, observatie van het bewegen en evalutie van de ervaren bewegingen. Hierdoor ontstaat een combinatie van observatie en interview, welke na elke beweging wordt uitgevoerd.
De aandacht binnen de observatie ligt op de mate van balans, vrije ademhaling en bewustzijn.

Elke beweging wordt gescoord op een continue 7-punts schaal [1-7], met '1' als meest pathologisch en onharmonieus en '7' als meest gezond en harmonieus gecoördineerd bewegen.
Score '4' is het middelpunt van de schaal, waar houdingsbalans, vrije ademhaling en bewustzijn net zichtbaar worden, maar de eenheid en het vrije verloop van de ademhaling nog ontbreekt.

Na afloop van het onderzoek vind een qualitatieve en quantitatieve evaluatie van de kwaliteit van bewegen plaats.


Body Awareness Scale - Interview

De Body Awareness Scale - Interview [BAS-I] is ontwikkeld uit delen van de Comprehensive Psychopathological Rating Scale [CPRS] door Åsberg ea. en verder gemodificeerd door Roxendal om lichaam georiënteerde vragen toe te voegen.

Het is een half-gestructureerd interview, bestaande uit 20 vragen. Vijftien [15] items beslaan psychologische symptomen uitgebreid met vijf [5] lichaamsgeoriënteerde vragen.
De vragen hebben onder andere betrekking tot; lichaamsomschrijving, tevredenheid over eigen uiterlijk, lichaamsverzorging, fysieke mogelijkheden en de hoogte van het fysieke activiteiten niveau.

Elk item wordt gescoord tussen '0' en '3', waarbij '0' de afwezigheid van symptomen weer geeft en '3' voor sterke aanwezigheid van symptomen staat.
De score vindt plaats met halve punten [0,5], wat tot een 7-punts schaal leidt.

In het half-gestructureerde interview wordt voldoende ruimte gelaten voor het verhaal van de geinterviewde. Hierdoor ontstaat een grotere kans om onderscheidt te kunnen maken tussen afwezigheid of een onbewustzijn van bepaalde symptomen.

© Jordy den Engelsman 2018                                                                                                       Privacy Statement, click here