Analyse


Het bepalen van het belastbaarheidsniveau van een persoon is een complex proces.

Gespecificeerd onderzoek naar de fysieke belastbaarheid, bijvoorbeeld middels een inspanningstest, zijn vaak onbetrouwbaar door de vorm van de test [laag kwalitatief onderzoek] of het inspanningsniveau van de geteste persoon is onvoldoende om betrouwbare en bruikbare informatie uit de test te kunnen halen. Tevens wordt de fysieke belastbaarheid van een persoon direct beinvloedt door de psychische belastbaarheid van diezelfde persoon. Mentale processen hebben namelijk direct een invloed op o.a. de hartslag, spierspanning en de ademfrequentie.

De algehele belastbaarheid van een persoon is afhankelijk van de efficiëntie van mentale en fysieke processen in het lichaam. Hoe efficiënt een persoon functioneerd uit zich in de kwaliteit van bewegen. Dit is een realistische maat over de huidige vitaliteit.

Kineoo werkt met een voor Nederland unieke onderzoeksmethode om voor u of uw werknemer een risico inventarisatie te maken aan de hand van de huidige belastbaarheid. Bij de belastbaarheidsanalyse wordt onderscheidt gemaakt in fysieke en mentale oorzakelijkheden voor een verlaagde belastbaarheid.

Elk individueel traject begint met een intake en een scherpe analyse van het probleem, gevolg door een adviesplan. Aan de hand van dit plan kan een training en/of coachingstraject starten. Kineoo stelt zich ten doel om oorzaak gericht te werken en middels een actieve benadering tot persoonlijke ontwikkeling en verbeterde ervaren belastbaarheid te komen.

Wilt u meer weten over hoe dit onderzoek eruit ziet? Lees dan verder over welke meetinstrumenten onder andere worden gehanteerd.

© Jordy den Engelsman 2018                                                                                                       Privacy Statement, click here