Kineoo Training & Coaching


Kineoo ontwikkelt sinds 2009 trainingen, workshops en coachingprogramma’s gericht op belastbaarheid en vitaliteit ten behoeve van het bedrijfsleven op basis van een persoonlijke aanpak. 

Kineoo gelooft in een oorzakelijke aanpak en maakt gebruik van een in Nederlans unieke methode om vanuit het fysiek van de werknemer om tot duurzame gezondheid en effectiviteit te komen.

Het (her)ontdekken van eigen mogelijkheden en beperkingen stelt werknemers beter in staat om eigen grenzen te bewaken en talenten te benutten. Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden binnen de klant verder ontwikkeld kunnen worden. Hierdoor optimaliseert de medewerker zijn functioneren op zowel persoonlijke effectiviteit, gezondheid alsmede zijn effectiviteit op het werk.

Bij belastbaarheidsproblematiek en/of (dreigend) verzuim analyseert Kineoo het huidig belastbaarheidsniveau en begeleidt de werknemer naar duurzaam herstel.  

Vanuit de voor Nederland unieke kennisachtergrond traint en schoolt Kineoo (para)medische beroepsgroepen om het perspectief op gezondheid en vitaliteit verder te ontwikkelen in Nederland en Noorwegen.


© Jordy den Engelsman 2023                                                                                                       Privacy Statement, click here